Anketa o psím hřišti v Místecké

V domech Místecká 448-451 a Malkovského 602 byla spuštěna anketa o psím hřišti, které je plánováno v rámci Letňanských lentilek. Svůj souhlasný nebo negativní názor máte možnost vyjádřit přímo v domech nebo zde v sekci komentářů pod článkem. Anketa poběží do konce srpna 2012 a v případě, že většina lidí, kteří v těchto domech bydlí, nebude s psím hřištěm souhlasit, bude lentilka změněna.

Celý příspěvek

Fázování Lentilek

Aktuální verze fázování Lentilek

2012 – 2014

Fáze č. 1 zahrnuje rekonstrukci Jančovy ulice, touto rekonstrukcí dojde k navýšení parkovacích stání podél ulice a bude možné využit plochu parkoviště na křižovatce Místecká, Nýdecká, Krausova k jiným účelům. Dále je zde zahrnuto zrušení Kuželovy ulice, která bude nahrazena příjezdovými plochami k domům. Celý příspěvek

Komise RSŽP: možnost účasti na jednání o Lentilkách

Na každém jednání Komise regenerace sídliště a životního prostředí je diskutován aktuální stav projektu Letňaské lentilky. I přesto, že jednání komise není ze zákona veřejné, nabízíme občanům možnost zúčastnit se a diskutovat projekt společně. Termíny pro 3-4Q 2012 jsou předběžně stanoveny na: 5/9, 10/10, 7/11 a 5/12.

Celý příspěvek

Změna parkování v Ivančické ulici

Po dohodě se společností CPI budou parkovací místa na jedné straně ulice Ivančické realizována v rámci budoucího bytového projektu. Termín realizace projektu nebyl zatím stanoven. Do zahájení projektu bude stále k dispozici stávající štěrokové parkoviště.