Územní řízení Letňanských lentilek

V rámci územního řízení se bude konat veřejné ústní projednání dne  29.10.2012 v 14.00 hodin. Do té doby je možné nahlížet do dokumentace ke stavbě na odboru výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9-Letňany (nejlépe v úředních hodinách: Po, St od 8.30 hod. do 17.00 hod, Út, Čt od 8.30 do 14.30 hod., Pá od 8.30 do 10.30 hod, nejlépe po telefonické domluvě v kanc. č. 3.36 ve 2.patře). Celý příspěvek

Proč není více variant projektu?

Občané Letňan mají možnost ovlivnit budoucí směřování projektu Letňanských Lentilek. Probíhají veřejné diskuse, setkání s SVJ, ankety apod. Lentilky jsou nejvíce otevřený pražský projekt obnovy sídliště, který je unikátní svým rozsahem a zároveň vysokou úrovní publicity a komunikace s veřejností. I přesto se však objevují výtky občanů týkající se omezeného počtu možností a variant, z kterých mohou vybírat. Celý příspěvek