Lentilky etapa 9: Hadí stezka Fryčovická

Populární projekt Letňanských lentilek se rozšíří do další části sídliště. Zatím Lentilky končily na Křivoklátské ulici, nicméně i další části sídliště potřebují renovaci. Okolí základní školy Fryčovická je částečně revitalizováno, bylo postaveno sportovní hřiště, v jižní části je velmi oblíbená psí louka. Po pravé straně školy se však nachází prostor, který nebyl po řadu let udržovaný.

Celý příspěvek

Letňanské sídliště se mění podle přání jeho obyvatel

Letňanské sídliště bylo dlouho opomíjené a zanedbávané. Od devadesátých let postupně pustlo. Domy po letech omšely, veřejné plochy s lavičkami a dětskými hřišti byly zničené a nepoužitelné ke svému účelu. Sídliště se pozvolna stávalo smutným a nehostinným místem k životu. Projekt Letňanských lentilek, který nyní čeká na vyhodnocení dotační žádosti, by měl v příštím roce část sídliště změnit k nepoznání. Budou nové chodníky, hřiště pro děti, odpočinkové plochy a více zeleně. Projekt také nezapomíná na řidiče, a proto vzniknou nová parkovací místa a bude upravena doprava v ulicích. Celý příspěvek

Parkování u Místecké 567-569

Radní Jan Mikulecký uspořádal v dubnu 2012 jednání se zástupci SVJ Místecká 567-569, kde bylo parkování jedním z témat. Zástupci SVJ vyjádřili podporu jedné z variant, která mění osu parkoviště, více zde. Změna osy byla ze strany Policie ČR odsouhlasena pouze podmíněně a v rámci dalších projektových prací byly detailně posuzovány výjezdy do Místecké ulice. Policie ČR vydala konečné stanovisko, že osu parkoviště před domem je nutné zachovat. Celý příspěvek

Komise RSŽP: možnost účasti na jednání

Na každém jednání Komise regenerace sídliště a životního prostředí je diskutován aktuální stav projektu Letňaské lentilky. I přesto, že jednání komise není ze zákona veřejné, nabízíme občanům možnost zúčastnit se a diskutovat společně. Termíny do prázdnin 2013 jsou předběžně stanoveny na 15/5 a 26/6, vždy v 18,00 v místnosti 4.05 na Letňanské radnici. Celý příspěvek

Parkování v Ivančické: změna podle požadavků obyvatel

Obyvatelé z Ivančické ulice zaslali v rámci územního řízení připomínky k parkovacím místům před jejich domem. Primárně na základě požadavku SVJ 581 bude zachován stávající stav, kde jsou pouze podélná parkovací místa. Kolmá místa nebudou realizována ani na jedné straně ulice. I přes tuto změnu je stále bilance parkovacích míst v prvních 3 etapách pozitivní, tzn. v celkovém počtu bude více možností pro parkování než v současnosti.