Budoucnost valu Malkovského

Val v ulici Malkovského je významnou částí projektu Letňanské lentilky. V první verzi studie navrhli architekti na jeho místě vybudovat zelené parkoviště, které sníží nedostatek parkovacích míst a zároveň zvýší kvalitu zeleně směrem k Tupolevově ulici. Val byl předmětem mnoha diskusí mezi obyvateli, nicméně zatím nebylo nijak rozhodnuto a budoucnost valu je stále otevřená.

Jako příspěvek do diskuse si letňanská radnice nechala zpracovat 3 odborné posudky. Nejdříve bylo provedeno několik sond, aby se zjistilo, co těleso valu tvoří. Výsledek je uspokojivý, protože sondy neodhalily žádné škodlivé látky nebo materiály. Val je z převažující části tvořen výkopkem místních zemin a hornin pocházejících s velkou pravděpodobností z výstavby sídliště.

Posudky zeleně však pozitivní zprávy nepřinesly. Aby byl zajištěn skutečně nezávislý pohled, byly zpracovány dva posudky, jejichž závěr je shodný: vitalita u vzrostlých borovic je zřetelně narušená (prosychání korun) a u nízkých je zbytková, tzn. téměř odumřelý strom. Navíc jsou některé stromy napadeny houbou Sphaeropsis sapinea, která působí reznutí jehlic a následné prosychání koruny. Je nutné omezit šíření této houby, a to probírkou a zdravotním řezem, obnovit proudění vzduchu v korunách stromů, napadené větve zlikvidovat, použít postřik na bázi fungicidů, který však lze aplikovat pouze omezeně, protože porost se nachází v blízkosti bytové zástavby. Oba znalci odhadli budoucnost borovic na max. 5 let a navrhli spíše jejich vykácení a obnovení porostu jinými rychle rostoucími stromy.

Zpráva o valu Malkovského 120606
Posudek valu Malkovského NOVOTNÝ 120805
Posudek valu Malkovského KUBAL 120731

 

V projektu Lentilek se nyní řeší fáze 1-3. Val je zahrnutý ve fázi 6, jejíž realizace se předpokládá až po roce 2014. Není o ničem rozhodnuto a osud valu bude ještě velmi detailně diskutován na půdě Letňanské radnice a samozřejmě i s občany.

Svůj názor na budoucnost ulice Malkovského můžete vyjádřit níže v diskusi a anketě.

Anketa byla ukončena 30/11/2012.

Co dělat s valem v Malkovského?

  • Nemocné stromy pokácet a vysadit nové (51%, 116 hlasy(ů))
  • Realizovat zelené parkoviště s protihlukovými opatřeními přímo u Tupolevky (44%, 100 hlasy(ů))
  • Zachovat val v současné podobě s nemocnými stromy (5%, 11 hlasy(ů))

Celkem hlasovalo: 227

Nahrávání ... Nahrávání ...

Aktualizace po skončení ankety: Anketa bohužel není zcela průkazná, protože se v ní objevují hlasy z Číny, Brazílie nebo Nového Zélandu. Několikrát také došlo k rychlému nárůstu hlasů například ze stavební fakulty ČVUT. Nelze předpokládat, že by v Malkovského ulici bydlelo téměř 20 studentů, kteří studují geodézii a kartografii na FSv a chodí do počítačové učebny B870 a B973.

Toto byla malá zkouška demokracie a odpovědnosti, kterou někteří naši sousedé nezvládli. Jak můžeme chtít po našich představitelích, aby byli poctiví, když sami podvádíme už v takových drobnostech, jako jsou jednoduché ankety?

Aktualizace 22/1/2013: Val v Malkovského ulici čeká další úprava

Aktualizace 22/5/2013: Val je po ozdravném zásahu, obyvatelé jej schválili

 

Share