Sídliště bude ZÓNA 30

Zona30V rámci projektu Letňanské lentilky se významně změní i doprava na sídlišti. Pro řidiče přibyla nová parkovací místa a změnily se povrchy silnic. Pro ochranu chodců se upravili některé přechody. Zklidnění dopravy je dosaženo retardéry a dalšími zpomalovacím prvky. Sídliště v rozsahu Lentilek je nyní ZÓNA 30. Co to pro řidiče znamená? Celý příspěvek

Parkování u Místecké 567-569

Radní Jan Mikulecký uspořádal v dubnu 2012 jednání se zástupci SVJ Místecká 567-569, kde bylo parkování jedním z témat. Zástupci SVJ vyjádřili podporu jedné z variant, která mění osu parkoviště, více zde. Změna osy byla ze strany Policie ČR odsouhlasena pouze podmíněně a v rámci dalších projektových prací byly detailně posuzovány výjezdy do Místecké ulice. Policie ČR vydala konečné stanovisko, že osu parkoviště před domem je nutné zachovat. Celý příspěvek

Co bude místo psí lentilky?

Přes prázdniny probíhala anketa o psí lentilce v Místecké ulici, více zde. Lidé z některých oslovených vchodů vyjádřili rozumným způsobem svůj názor. Radní Jan Mikulecký od zahájení projektu vždy a všude prezentuje, aby obyvatelé sídliště sdělovali svůj pohled na Lentilky. Anketa je velmi dobrý způsob, jak získat informaci o názoru na věc, a proto velký dík patří paní Obleserové, která ji pro dotčené vchody zorganizovala. Celý příspěvek

Anketa o psím hřišti v Místecké

V domech Místecká 448-451 a Malkovského 602 byla spuštěna anketa o psím hřišti, které je plánováno v rámci Letňanských lentilek. Svůj souhlasný nebo negativní názor máte možnost vyjádřit přímo v domech nebo zde v sekci komentářů pod článkem. Anketa poběží do konce srpna 2012 a v případě, že většina lidí, kteří v těchto domech bydlí, nebude s psím hřištěm souhlasit, bude lentilka změněna.

Celý příspěvek

Fontána v Krausově ulici

V průběhu přípravy dokumentace pro územní řízení (DUR) dochází k odhalování mnoha omezení, která při tvorbě architektonické studie nemohla být identifikována. Například až při přímém jednání se společností Avia byl vzesen požadavek na změnu lentilky Fontána na novém náměstí v Krausově ulici u Žabky. Zde musel být projekt změnen až v poslední fázi přípravy DUR.

Celý příspěvek

Komunikace kolem domu Malkovského 602

Prioritou projektu Letňanských lentilek je přesunutí aut z vnitrobloků směrem k okraji sídliště. Mezi domy by měly vzniknout souvislé zelené a volnočasové plochy, které by neměly být zbytečně rozděleny komunikacemi a parkovišti.

Stejný přístup jako například v souvislosti s Kuželovou ulicí byl zvolen i u řešení slepé ulice vedoucí k zadním garážím domu Malkovského 602 (bývalý dům služeb). Celý příspěvek

Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Celý příspěvek

Budoucnost parkování v Krausově ulici

Projekt Letňanské lentilky bude výrazným způsobem zasahovat do systému parkování na sídlišti. Po dokončení všech 8 etap přibyde cca 140. Při postupné realizaci jednotlivých etap bude vždy bilance parkovacích míst pozitivní, tzn. že nedojde k úbytku parkovacích míst, která by nebyla nahrazena v blízkém okolí v rámci výstavby již dokončené, stejné nebo bezprostředně navazující etapy.

Celý příspěvek