Parkování u Místecké 567-569

Radní Jan Mikulecký uspořádal v dubnu 2012 jednání se zástupci SVJ Místecká 567-569, kde bylo parkování jedním z témat. Zástupci SVJ vyjádřili podporu jedné z variant, která mění osu parkoviště, více zde. Změna osy byla ze strany Policie ČR odsouhlasena pouze podmíněně a v rámci dalších projektových prací byly detailně posuzovány výjezdy do Místecké ulice. Policie ČR vydala konečné stanovisko, že osu parkoviště před domem je nutné zachovat. Celý příspěvek

Co bude místo psí lentilky?

Přes prázdniny probíhala anketa o psí lentilce v Místecké ulici, více zde. Lidé z některých oslovených vchodů vyjádřili rozumným způsobem svůj názor. Radní Jan Mikulecký od zahájení projektu vždy a všude prezentuje, aby obyvatelé sídliště sdělovali svůj pohled na Lentilky. Anketa je velmi dobrý způsob, jak získat informaci o názoru na věc, a proto velký dík patří paní Obleserové, která ji pro dotčené vchody zorganizovala. Celý příspěvek

Anketa o psím hřišti v Místecké

V domech Místecká 448-451 a Malkovského 602 byla spuštěna anketa o psím hřišti, které je plánováno v rámci Letňanských lentilek. Svůj souhlasný nebo negativní názor máte možnost vyjádřit přímo v domech nebo zde v sekci komentářů pod článkem. Anketa poběží do konce srpna 2012 a v případě, že většina lidí, kteří v těchto domech bydlí, nebude s psím hřištěm souhlasit, bude lentilka změněna.

Celý příspěvek

Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Celý příspěvek