Sídliště bude ZÓNA 30

Zona30V rámci projektu Letňanské lentilky se významně změní i doprava na sídlišti. Pro řidiče přibyla nová parkovací místa a změnily se povrchy silnic. Pro ochranu chodců se upravili některé přechody. Zklidnění dopravy je dosaženo retardéry a dalšími zpomalovacím prvky. Sídliště v rozsahu Lentilek je nyní ZÓNA 30. Co to pro řidiče znamená? Celý příspěvek

Více parkování v Jančově

WP_20140720_013Od 21/7 je otevřena první nová část Jančovy ulice. Desítky nových parkovacích míst mohli řidiči zaplnit již víkend před otevřením. Jančova ulice dostala nových povrch a kolmá parkovací místa jsou po obou stranách. V rámci projektu Lentilek byly zachovány i původní borovice, pro které byla při výstavbě realizována speciální ochranná protiopratření. Vjezd do ulice bude v následujících týdnech pouze z Místecké. Kompletně si řidiči Jančovu užijí od října. Celý příspěvek

Parkoviště Místecká a Kuželova ulice budou od 21/7 uzavřeny

Parkoviště před Místeckou 567 – 569 bude od 21/7 uzavřeno. Celá křižovatka Místecká x Jančova x Jablunkovská bude několik týdnů neprůjezdná. Před uzavřením celé oblasti bude otevřena Jančova ulice s desítkami nových parkovacích míst. Řidiči tak mohou přeparkovat svá auta na nově vytvořená místa.

Od 21/7 bude uzavřena také Kuželova ulice. Vjezd bude povolen pouze stavebním strojům a autům dodavatele stavby. Omlouváme se řidičům za omezení dopravy.

Jančova bude po víkendu otevřena

WP_20140716_005Od příštího budou moci řidiči využívat desítky nových parkovacích míst. Jančova ulice dostala nových povrch a kolmá parkovací místa budou po obou stranách. V rámci projektu Lentilek byly zachovány i původní borovice, pro které byla při výstavbě realizována speciální ochranná protiopratření. Jančova bude zatím průjezdná po Kuželovu ulici, kompletně otevřena až do Ivančické bude v říjnu.

První parkovací místa k dispozici

WP_20140512_013V pondělí 12/5 byla do předčasného užívání předána první nová parkovací místa, která vznikla v rámci Letňanských lentilek. Pár míst je v Jančově ulici a další na konci v Ivančické. Parkování bylo od začátku zveřejnění první studie Lentilek velkým tématem. Zejména v Ivančické je vidět, že projektanti hledali prakticky každý metr, který by šel pro auta využít. Celý příspěvek

Harmonogram Lentilek: jak budou zavřené ulice?

HarmonogramLentilky začaly. Práce jsou v plném proudu a každý na sídlišti může pocítit určitá omezení. Zejména řidiči, pro které se dočasně zavře několik ulic kvůli výstavbě nových parkovacích míst a novému povrchu. Stavební firma Skanska však musí respektovat řadu podmínek a nesmí uzavřít všechny silnice naráz. Po celou dobu realizace bude stále k dispozici min. 70 parkovacích míst v ulicích Jančova, Ivančická nebo Místecká (součástí dotčeného území je pouze Místecká 567-569 včetně parkoviště). Celý příspěvek

Letňanské lentilky budou již příští rok

ARCHITEKTONICKA SITUACE 131114_Page_1Projekt revitalizace bývalého sídliště Avia se blíží ke své realizaci. První fáze Lentilek má všechna územní rozhodnutí a stavební povolení a jsou připravené dotace 27 000 000 Kč z evropských fondů. Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele a v březnu by se mělo začít stavět. Pokud vše půjde podle plánu, první fáze Letňanských lentilek bude hotová v říjnu 2014.

Další fáze Lentilek budou zahrnovat rekonstrukci Bahoku a vytvoření parkovacích ploch, dokončení revitalizace vnitrobloku u mateřské školky Malkovského a úpravu zeleně v Nýdecké a Jablunkovské ulici. Samostatnou etapou Letňanských lentilek je Hadí stezka Fryčovická, která poběží po západní straně stejnojmenné základní školy. Rozpočet Letňan nedovoluje tak vysoké investice, a proto budou všechny fáze projektu financovány z Evropských strukturálních fondů. Celý příspěvek

Etapa 6: Val zůstává, parkoviště v Bahoku

Vedení radnice začalo znovu diskutovat několik let starý záměr revitalizace Bahoku, který zahrnuje rozšíření obchodních prostor pro stávající i nové podnikatele, parkovací místa a další možnosti. Drobné provozovny vedle zastávky Fryčovická dnes zahrnují restaurace, obchody, dílny a skladové prostory. Základ efektivnějšího využití Bahoku byl položen už před lety, kdy byla zpracována jednoduchá studie o možnostech rozvoje tohoto objektu. Nyní je tato diskuse opět na stole, protože potřeba parkování je v této oblasti zřejmá a navíc současní podnikatelé v Bahoku volají po jeho rozvoji. Celý příspěvek

Parkování u Místecké 567-569

Radní Jan Mikulecký uspořádal v dubnu 2012 jednání se zástupci SVJ Místecká 567-569, kde bylo parkování jedním z témat. Zástupci SVJ vyjádřili podporu jedné z variant, která mění osu parkoviště, více zde. Změna osy byla ze strany Policie ČR odsouhlasena pouze podmíněně a v rámci dalších projektových prací byly detailně posuzovány výjezdy do Místecké ulice. Policie ČR vydala konečné stanovisko, že osu parkoviště před domem je nutné zachovat. Celý příspěvek

Parkování v Ivančické: změna podle požadavků obyvatel

Obyvatelé z Ivančické ulice zaslali v rámci územního řízení připomínky k parkovacím místům před jejich domem. Primárně na základě požadavku SVJ 581 bude zachován stávající stav, kde jsou pouze podélná parkovací místa. Kolmá místa nebudou realizována ani na jedné straně ulice. I přes tuto změnu je stále bilance parkovacích míst v prvních 3 etapách pozitivní, tzn. v celkovém počtu bude více možností pro parkování než v současnosti.