Parkování u Místecké 567-569

Radní Jan Mikulecký uspořádal v dubnu 2012 jednání se zástupci SVJ Místecká 567-569, kde bylo parkování jedním z témat. Zástupci SVJ vyjádřili podporu jedné z variant, která mění osu parkoviště, více zde. Změna osy byla ze strany Policie ČR odsouhlasena pouze podmíněně a v rámci dalších projektových prací byly detailně posuzovány výjezdy do Místecké ulice. Policie ČR vydala konečné stanovisko, že osu parkoviště před domem je nutné zachovat. Celý příspěvek

Fontána v Krausově ulici

V průběhu přípravy dokumentace pro územní řízení (DUR) dochází k odhalování mnoha omezení, která při tvorbě architektonické studie nemohla být identifikována. Například až při přímém jednání se společností Avia byl vzesen požadavek na změnu lentilky Fontána na novém náměstí v Krausově ulici u Žabky. Zde musel být projekt změnen až v poslední fázi přípravy DUR.

Celý příspěvek

Komunikace kolem domu Malkovského 602

Prioritou projektu Letňanských lentilek je přesunutí aut z vnitrobloků směrem k okraji sídliště. Mezi domy by měly vzniknout souvislé zelené a volnočasové plochy, které by neměly být zbytečně rozděleny komunikacemi a parkovišti.

Stejný přístup jako například v souvislosti s Kuželovou ulicí byl zvolen i u řešení slepé ulice vedoucí k zadním garážím domu Malkovského 602 (bývalý dům služeb). Celý příspěvek

Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Celý příspěvek

Variantní řešení ulice Kuželova

Změna v Kuželově ulici je jedna z nejvýznamnějších, které přináší projekt Letňanských lentilek, a proto proběhlo 2. dubna 2012 jednání s SVJ Kuželova 570-579. Architekti připravili 3 varianty, z kterých zástupci výborů SVJ vybírali tu, jež jim bude nejvíce vyhovovat. Radnice nechala na nich, aby si vybrali, protože všechny varianty byly technicky i ekonomicky možné.

Zástupci SVJ si vybrali variantu A, která mění Kuželovu ulici na zelenou plochu. Přístup k oběma domům je zajištěn širokým chodníkem, na který bude možné zajet v případě potřeby autem. Současná parkovací místa jsou nahrazena novými místy v Jančově ulici.