Etapa 6: Val zůstává, parkoviště v Bahoku

Vedení radnice začalo znovu diskutovat několik let starý záměr revitalizace Bahoku, který zahrnuje rozšíření obchodních prostor pro stávající i nové podnikatele, parkovací místa a další možnosti. Drobné provozovny vedle zastávky Fryčovická dnes zahrnují restaurace, obchody, dílny a skladové prostory. Základ efektivnějšího využití Bahoku byl položen už před lety, kdy byla zpracována jednoduchá studie o možnostech rozvoje tohoto objektu. Nyní je tato diskuse opět na stole, protože potřeba parkování je v této oblasti zřejmá a navíc současní podnikatelé v Bahoku volají po jeho rozvoji.

Nový záměr vytvoří obchodní prostory pro stávající podnikatele. Je také pravděpodobné, že objekt bude zvýšen přibližně na 2 patra tak, aby vznikla parkovací místa pro obyvatele okolních ulic. Je to samozřejmě investice, která vyžaduje určitou návratnost, proto bude zřejmě část parkovacích míst placena. Avšak minimálně 1/4 parkovacích míst bude pro občany Letňan ZDARMA. Zvýšení objektu také zlepší ochranu proti hluku a prachu z Tupolevovy ulice. Obyvatelé zejména v Místecké a Nýdecké ulici tak budou mít tišší a čistší prostředí pro život.

S rozvojem Bahoku také souvisí budoucnost valu v Malkovského ulici. Val byl předmětem rozsáhlých diskusí a různých kampaní, které nebyly vždy založeny na dostatku relevantních informací. Tímto se toto uměle vytvořené téma uzavírá. Val je součástí projektu Letňanských lentilek, kde bylo v první verzi architektonické studie navrženo parkoviště. Je však nutné si uvědomit, že první verze výkresů se obvykle výrazně liší od skutečného provedení projektu.

Stejně jako došlo ke změnám v Ivančické ulici, u psí lentilky nebo v parkovaní v Místecké, tak i změna valu na parkoviště byla pouze v prvním návrhu architektů, ale současný názor Letňanské radnice je zcela opačný:

 1. RMČ podporuje zachování Valu Malkovského, který plní určitou ochranou funkci bytových domů v ulici Malkovského a podporuje další rozvoj celé oblasti kolem valu jako ochranného prvku.
 2. RMČ jako nájemce pozemku 757/56 bude i nadále zajišťovat důslednou péči o zeleň na valu a okolí, včetně psí louky Malkovského.
Viz zápis Rady městské části ze dne 15/5/2013.

Nikdy nebylo v úmyslu zrušit celý val a místo něj zbudovat rozsáhlé parkoviště. Spíše naopak, obec se snažila získat pozemky alespoň do pronájmu, aby zeleň na valu dále netrpěla a mohla být obnovena. Po složitých jednáních jsou nyní pozemky na valu ve správě obce do roku 2032.

S ohledem na požadavky obyvatel Malkovského ulice, které jsou v souladu s názorem majitele pozemku – společností CPI Byty a.s. bude val zachován a bude se dále pracovat na efektivní údržbě jeho zeleně. Rada MČ Praha 18 již v listopadu 2012 odsouhlasila v usnesení 474/25/12 záměr vybudování psí louky Malkovského vedle valu, čímž zcela jasně deklarovala svůj úmysl val nerušit, ale regenerovat a dostat ho zpět do života.

Původně plánované referendum o budoucnosti valu pozbývá s ohledem na současné rozhodnutí Letňanské radnice platnosti. Nicméně jeho budoucnost bude stále na občanech Malkovského ulice, jejichž názor bude kdykoli vyslyšen. Pokud budou někdy v příštích letech plánovány změny v oblasti valu, je na občanech, aby přišli s představou, jak s valem dál pracovat. Do té doby bude pouze řádně udržována zeleň a provozována psí louka Malkovského.

Rozvoj Bahoku je plánován až po roce 2014. V letošním roce byly zahájeny přípravné práce, jejichž výstup bude podkladem pro další rozhodnutí vedení Letňanské radnice. Investici je možné realizovat z obecního rozpočtu, ale budou také řešeny možnosti přispění Magistrátu nebo spolupráce s privátním investorem.

Share

7 komentářů u „Etapa 6: Val zůstává, parkoviště v Bahoku

 1. Pane Mikulecký, můžu vědět proč došlo k přehodnocení a najednou je radnice pro zachování valu?
  Těšil jsem se, že konečně zbavíme té otřesné hromady hlíny která stejně žádnou protihlukovou funkci neplní a mimochodem už v roce 1986 po nastěhování, jsme jí mít před okny nechtěli.
  Na místo pěkného parkoviště se stromy s ochranou zdí tam bude pořád hromada a za ní ještě čoklí plácek. Navíc se pak ještě v LL dočtu, jak se vaše strážnice chlubí že nejčastěji buzeruje lidi v Malkovského ul., kteří nemají kde zaparkovat.
  Pro toto jsem Vás volil?

  • Nedostatek parkovacích míst v této oblasti budeme řešit v rámci rekonstrukce Bahoku. Zde by měly vzniknout desítky parkovacích míst k volnému užívání zdarma. Důvodem pro zachování valu byl mj. hlasitý odpor obyvatel Malkovského ulice, kteří na různých veřejných fórech nebo přímo atakovali vedení radnice s požadavkem zrušit plán s parkovištěm a revitalizovat zeleň. Těchto lidí bylo více (neříkám většina) než těch, kteří veřejně souhlasili s parkovištěm.
   Věřím, že nám zachováte přízeň. Skutečně se snažíme otázku parkování na sídlišti důsledně řešit, nicméně možnosti na starém sídlišti z 80. let jsou velmi omezené. Vítám jakýkoli nápad, který by pomohl alespoň částečně vyřešit deficit parkovacích míst kolem našich domů.

 2. Pane Mikulecký,
  Způsobů řešení situace s parkováním se nabízí několik, je však potřeba hledat řešení a ne výmluvy. Např. Modrá zóna – parkování pouze pro občany s trvalým bydlištěm, proč ještě není? Za zvážení by mohl stát pronájem parkovacích míst konkrétní osobě.

  Co se týká odstranění valu je někde k dispozici studie co bylo veřejnosti nabízeno? Mimo malého obrázku v LL jsem nic konkrétního neviděl.

  • Pane Bobe,

   problematiku parkování má v kompetenci kolega Martin Zástěra (zastera@letnany.cz). O parkovacích zónách psal například zde:
   http://www.letnanskelisty.cz/doprava/804-z%C3%B3ny-placen%C3%A9ho-parkovac%C3%ADho-st%C3%A1n%C3%AD-v-let%C5%88anech-ano,-%C4%8Di-ne.html

   Osobně nejsem přesvědčen, že by modré zóny problém parkování v ulici Malkovského vyřešily. Počet parkovacích míst je cca 100 (Malkovského 592-601, včetně parkoviště mezi DPS a Malkovského 592-3), zatímco počet bytů je 306. V Letňanech je cca 90% lidí s trvalým bydlištěm. Pokud bychom předpokládali jedno auto na jeden byt s obyvatelem, který má trvalé bydliště, je deficit cca 175 (100 – 306×0,9). Tzn. že i kdyby každý obyvatel s trvalým bydlištěm měl jen jedno auto na byt, tak by cca 175 lidí stále hledalo ve Vaší ulici místo k parkování. S pronájmem parkovacích míst je to obdobné.

   Skutečně hledáme všechny možnosti, jak parkování na sídlišti řešit. Investice do Bahoku a vybudování parkovacího domu je v tuto chvíli optimální variantou. Bahok nám patří, pozemky, kde je val, jsou CPI.

   Protestů proti odstranění valu bylo několik. Dokonce vznikly webové stránky a základy občanských sdružení na záchranu valu. Nechci jim na tomto webu dělat reklamu, nicméně věřím, že znalý uživatel internetu je najde. Chápu potřebu parkování, bydlím v Místecké 453, a proto si troufám tvrdit, že situaci znám. Sám jsem řidič. Ale jak jsem psal minule, zastánci valu byli a stále jsou slyšet mnohem více než lidé, kteří chtějí na sídlišti parkovat.

 3. Pokud by byla řádně zveřejněna zajímavá alternativa na místo valu tak by mohlo být příznivců víc.
  Jak sem psal, já osobně jsem nic pořádně neviděl a možná to je ten důvod, že je spousta lidí proti, když ani neví o co jde.
  Máte nějaký projekt?

  • Tato oblast spadá do šesté etapy Letňanských lentilek, pro kterou nebyl zatím zpracován jiný projekt než původní studie z r. 2011. Varianta parkoviště byla dlouho diskutována s architekty a projektanty, ale jak jsme šli více do hloubky a zjišťovali konkrétní informace o území, tak začalo být zřejmé, že realizace parkoviště místo valu je téměř nemožná a to zejména ze dvou důvodů:
   1. Majitelé a správci sítí, které vedou pod loukou za valem, nepovolí žádnou výstavbu v ochranných pásmech vedení. Museli bychom financovat přeložky sítí, na které bychom složitě hledali finance a hlavně by je nebylo kam přeložit. Nemáme pozemky, přes které by tyto přeložky mohly vést.
   2. Majitel pozemku CPI nám v rámci jednání povolil pouze plot na psí louku. Téma parkoviště jsme pouze nadhodili, nicméně do detailu jsme nešli. Negativním stanoviskem jsem si však téměř jistý. Odkup pozemku není pro MČ ekonomicky přijatelný a ani není vůle vlastníka ho prodat.

   Technicky bychom dokázali udělat pouze jednu řadu parkoviště v rozsahu 50-70 míst, ale více ne. Určitě by to současné situaci pomohlo, ale součástí projektu by musela být i protihluková stěna na pozemku CPI, která by opět vyžadovala složité přeložky sítí a jednání s majitelem pozemku. Předpokládaná investice by nebyla tak efektivní, jako když stejné peníze investujeme do rozvoje Bahoku.

   S ohledem na výše uvedené a další složitosti, které varianta parkoviště místo valu přináší, se Rada MČ rozhodla detailně rozpracovat pouze variantu Bahok. Pravděpodobně během příštího roku připravíme záměr, jak s Bahokem dál, a zpracujeme finanční analýzu, v jaké míře je do Bahoku vhodné investovat. Věřím, že většina veřejnosti podpoří tuto variantu, která zachová ochranou zeleň a zároveň přinese do oblasti desítky parkovacích míst zdarma. S realizací se časově dostaneme někdy do let 2016-18 a parkoviště místo valu by stejně nebylo dříve.

   Pokud byste měl další dotazy, kontaktujte mě prosím napřímo na mikulecky@letnany.cz nebo 603 451 764. Můžeme toto téma prodiskutovat ve větším detailu, který tato forma diskuse nedovoluje.

 4. Jsem rozhodně pro zachování valu se stromy. Myslím že pohled na skupinu stromú, která tvoří v podstatě jakýsí háj ( mini les) je k nezaplacení. Pohled na parkovací auta není žádná krasa ani na uměle vysázené stromy na parkovišti. Pokud se bude o zeleň na valu dobře starat vytvoříto opravdu příjemné místo k bydlení. Už nyní tam je vidět spousta ptáků a podobně. Rozhodně jsem tedy pro zachování valu! I mým přátelům, který mě přijdou navštívit se pohled do borovic velmi líbí. Jen jak už jsem jednou zmínil, vytvoříl bych lepší a vzhlednější umístění popelnic.

  Dále bych chtěl reagovat na jakýsi názor na vybudování protihlukové stěny. jsem zásadně proti tomuto návrhu. Ulice mi nijak zvlášť hlučná nepříjde a stěna by působila težce a celé území by uzavřela do stěn. Navíc by se zřejmě stávala terčem sprayeru a podob. Zalesněný val krásný, zachovat, zachovat :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *