Letňanské sídliště se mění podle přání jeho obyvatel

Letňanské sídliště bylo dlouho opomíjené a zanedbávané. Od devadesátých let postupně pustlo. Domy po letech omšely, veřejné plochy s lavičkami a dětskými hřišti byly zničené a nepoužitelné ke svému účelu. Sídliště se pozvolna stávalo smutným a nehostinným místem k životu. Projekt Letňanských lentilek, který nyní čeká na vyhodnocení dotační žádosti, by měl v příštím roce část sídliště změnit k nepoznání. Budou nové chodníky, hřiště pro děti, odpočinkové plochy a více zeleně. Projekt také nezapomíná na řidiče, a proto vzniknou nová parkovací místa a bude upravena doprava v ulicích.

Příprava tak velkého projektu trvá měsíce a roky a má řadu fází. Začíná se analýzou území a architektonickou studií, pak přichází projekt pro územní řízení a stavební povolení. Před realizací je nutné ve složitém výběrovém řízení zvolit vhodného dodavatele. Radní Jan Mikulecký začal na projektu pracovat hned v prvních měsících po komunálních volbách v roce 2010: „Šel jsem do politiky primárně s cílem zlepšit prostředí na našem sídlišti. Není mi lhostejné okolí našeho domu a přál bych si, abychom žili v mnohem kvalitnějším prostoru než nyní.“

Všechny změny na sídlišti jsou detailně konzultovány s obyvateli od samého počátku. První veřejná prezentace Letňanských lentilek proběhla v září 2011 a od té doby probíhá kontinuální diskuse o projektu. Všechny informace, podklady a výkresy jsou k dispozici na tomto webu. Lidé zde mohou diskutovat a psát komentáře a dotazy. „Řada obyvatel sídliště využívá mé osobní kontakty, které jsou všem k dispozici nejen v pracovní dny. Jsem rád, že mě výbory SVJ zvou na shromáždění, kde je možné prodiskutovat všechny otázky přímo s obyvateli domů,“ doplnil Jan Mikulecký.

Důkazem o maximální transparentnosti a otevřenosti radnice k podnětům občanů jsou budoucí změny například v Kuželově ulici. Obyvatelé 10ti vchodů si sami vybrali ze 3 možných variant, jak by jejich okolí mělo vypadat. Stejně tak tomu bylo i u domu Místecká 587-589, kde proběhlo setkání se zástupci SVJ a projekt byl upraven přesně podle jejich návrhů. V rámci územního řízení přišlo několik připomínek, z nichž všechny byly řádně vypořádány a projekt byl podle nich upraven. Například v Ivančické ulici byla změněna parkovací místa tak, aby vyhovovala požadavkům obyvatel vchodů 580 – 582.

Budoucnost sídliště je plně v rukou jeho obyvatel, kteří evidentně chtějí změnu. Důkazem je stále více revitalizovaných domů, které si spravují přímo jejich obyvatelé. Každý aktivní zástupce SVJ si zaslouží obrovský dík za to, že přispívá k obnově starého sídliště. Snad i další vchody si vezmou příklad a pustí se do práce. Radnice v maximální možné míře podporuje rekonstrukce paneláků například formou seminářů, které mají zástupcům SVJ pomoci ve složité situaci, kterou zateplení nebo výměna výtahu určitě je. V letošním i loňském roce uspořádal radní Mikulecký ve spolupráci s dalšími zástupci SVJ semináře, kde se mohli lidé seznámit, jak při revitalizaci domu postupovat. Zároveň zde probíhala živá diskuse nad Lentilkami a občané se mohli přímo zeptat na cokoli, co se projektu týkalo.

„Celý projekt Letňanských lentilek je od začátku tvořen společně s obyvateli sídliště,“ řekl radní Mikulecký, „Dostávám řadu dotazů a návrhů na změny a téměř všechny jsou do projektu zapracovány. Občas je sice složité dosáhnout schody, byť jen v rámci jednoho domu, ale vždy se dohodneme. Lidé chápou, že na sídlišti žijeme všichni a každý z nás může mít různé představy o vzhledu našeho okolí.“

Letňanské lentilky jsou komplexní projekt pro celé sídliště, které obývá více jak 3500 lidí. Ten, kdo by očekával, že s projektem budou všichni souhlasit na 100%, by nebyl realista. Právě aktivní přístup Letňanské radnice však je prostředkem k dosažení jednotného souhlasu s projektem. Jeho rozsáhlost s sebou přináší různé názory a vždy je nutné hledat kompromis. Radnice řeší všechny komentáře od občanů. Jednání s SVJ a dalšími obyvateli, jejichž výsledkem jsou realizované změny oproti první verzi, dokazují, že sami lidé rozhodují o budoucnosti svého okolí.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *