Územní řízení Letňanských lentilek

V rámci územního řízení se bude konat veřejné ústní projednání dne  29.10.2012 v 14.00 hodin. Do té doby je možné nahlížet do dokumentace ke stavbě na odboru výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9-Letňany (nejlépe v úředních hodinách: Po, St od 8.30 hod. do 17.00 hod, Út, Čt od 8.30 do 14.30 hod., Pá od 8.30 do 10.30 hod, nejlépe po telefonické domluvě v kanc. č. 3.36 ve 2.patře).

Protože musíme zajistit, že tato informace bude vyvěšena na veřejném místě tak, jak nařizuje vyhláška č. 503/2006 sb., byli požádáni zástupci SVJ spadající do etapy 1-3, aby oznámení vyvěsili na informačních tabulích ve svých domech. Zároveň bude tato informace vylepena na vchodech do domů, za což se předem velmi omlouváme, ale musíme naplnit požadavky vyhlášky, která vyžaduje veřejné vyvěšení na každém dotčeném pozemku.

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *