Lentilka pavilon – šachy

Lentilka umístěná těsně za hranicí pozemku domu s pečovatelskou službou spojuje funkci pavilonu a šachů. Ačkoliv je lentilka umístěna vně domu s pečovatelskou službou, je určena zejména pro její obyvatele, avšak nejen pro ně. Je možné se na ní dívat jako na prostředek k zapojení starších lidí zpět do společnosti, do společného veřejného života, vytržení z šedivého světa stáří.

Pavilon je prostor zaměřený na kulturní a společenský život, místo rozjímání, debat a jiných poklidných aktivit. Částečné zastřešení zvyšuje pocit intimity místa, zároveň chrání jeho návštěvníky před nežádoucím vlivem počasí a stává se tak ideálním místem pro úkryt před deštěm i před sluncem v letních horkých dnech. Lentilka se tak stává i ideálním místem pro pořádání výstav menšího rozsahu či společenských akcí mimo rámec domu s pečovatelskou službou. V pomyslném srdci pavilónové části lentilky je umístěna zeleň v podobě stromu, stimulující psychickou pohodu a organický s věkem měnící se prvek.

Součástí této lentilky jsou šachy. Společenská hra, jenž utužuje mysl, procvičuje poznávací schopnosti a strategické myšlení, stimuluje intelektuální kreativitu a zlepšuje schopnost řešit problémy. Šachy jsou tak ideální pro starší populaci k udržení jejich duševního zdraví. Vedlejším produktem je možnost kolektivního zapojení do hry a to napříč všemi generacemi.

Lentilka s pavilonem s možností her šachy má 230 m² a je oválného charakteru. Je částečně zastřešena a v prostoru pod ním jsou integrovaná místa k sezení.

Technické řešení

Platforma: betonová deska na štěrkovém podloží
Povrch: barvený tartan
Oplocení: lentilka není oplocena
Vybavení: pavilon-konstrukce ze železobetonu, 32 šachových figurek (materiál plast), lavičky z ocelového ohýbaného plechu
Osvětlení: lentilka nemá vlastní osvětlení

Share

4 komentáře u „Lentilka pavilon – šachy

    • Napište na radnici, ať Vám je půjčí. K dispozici jsou na odboru hospodářské správy a majetku. Zatím však nejsou stanovena zápůjční pravidla.

      • Proč tedy nejsou figurky přímo na lentilce, když je sledována kamerou? Zamyslete se nad tím… Rád bych si ty šachy venku zahrál. ALE Jak si mám figurky odnést z radnice k lentilce? Kolik figurek si myslíte že vezmu najednou? 4? To znamená 8x jít na radnici a zpátky…

        • Původní záměr skutečně byl, aby se figurky používaly pouze při radničních akcích, které radnice uspořádá v okolí fontány. V roce 2014 existoval plán kulturní a společenských setkání, která se měla pravidelně konat na podporu komunitního života na sídlišti… všechny akce se přeci nemusí kontakt jen na Staré návsi. To, že tento záměr umřel společně s dalším rozvojem Lentilek, je vina zástupců starosty Tomáška a Miffka, kteří dostali Lentilky do společné kompetence a neumí zajistit ani řádnou údržbu. Figurky, které se na žluté designové lentilce objevily pouze jednou, jsou teď ve skladu v Bahoku a čekají, až se někdo vrátí k původnímu smyslu, proč Lentilky vlastně vznikly. Měly dostat lidi od televizí a propojit jejich životy venku. To se zatím povedlo jen z poloviny, když vidíme děti, jak si společně hrají na hřištích. Teď by to chtělo vymyslet něco, aby si spolu začali “hrát” i dospělí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *