Vize

Letňanská radnice začala v roce 2011 pracovat na projektu revitalizace sídliště, které je ohraničeno ulicemi Malkovského, Křivoklátská, Místecká a Ivančická. Projekt obsahuje kompletní regeneraci pozemků mezi domy, vytvoření ploch pro volný čas a vyřešení nedostatku parkování.

Veřejná diskuse nad projektem obnovy sídliště byla zahájena prezentací v září 2011. Byla představena první verze projektu, která se hned stala předmětem diskuse. Na základě komentářů od občanů byl projekt upraven a v listopadu 2012 získal projekt územní rozhodnutí pro první 3 etapy z celkem 8.

 

Následovalo přiznání dotací ve výši 27 000 000 Kč v rámci programu OPPK. Lentilky byly vyhodnoceny za celé programové období 2007-2013 jako nejlepší projekt, který realizuje městská část. V roce 2013 získala další část projektu Hadí stezka uzemní souhlas a je tak připravena k realizaci.

Vize projektu

Smyslem změny na sídlišti je zvětšit plochy pro zeleň a volný čas. Koncept také zahrnuje zmenšení z valné většiny neudržovaných předzahrádek u domů a lepší možnosti pro parkování.

„Sídliště má své problémy jako ostatní podobné oblasti v Praze a jiných městech. My víme, jak tyto problémy řešit a projekt Letňanských lentilek má tu nejvyšší podporu ze strany vedení MČ Letňany,“ říká k projektu odpovědný radní Honza Mikulecký.

Projekt je rozdělen celkem do 8 etap, jejichž realizace se předpokládá v letech 2014 – 2020. Základním kamenem je financování, které je řešeno ze třech zdrojů: evropské dotace, spoluúčast magistrátu a vlastní prostředky městské části.

Ivan Kabický, starosta Letňan: „Ulice Malkovského, Místecká, Krausova a další nebyly dříve v popředí zájmu radnice. Nyní jsou však prioritou a občané mohou zcela jasně vidět, že současné vedení obce velmi intenzivně pracuje na zásadní obnově sídliště. Projekt Letňanských lentilek je diskutovaným tématem i na magistrátu a my se snažíme pro něj získat přímou podporu ze strany hlavního města.“

Lentilky jsou nejrozsáhlejší změnou, jakou Letňany ve své novodobé historii zažily. Projekt zasahuje do života tisíců rodin a svou rozlohou přesahuje 150 000 m2. Je to velká změna, která přinese nové možnosti do života občanů Letňan. Bude více dětských hřišť, více laviček, více možností parkování a zejména mnohem více stromů, keřů, květin a udržovaných trávníků.

Honza Mikulecký doplňuje: „V roce 2010 jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva primárně s cílem, abych pracoval na revitalizaci sídliště. Následně byly upraveny kompetence jednotlivých radních a vznikla zcela nová oblast pro regeneraci sídliště spojená se životním prostředím, které bylo dříve u dopravy. Rozdělení komisí jako poradních orgánů Rady městské části již logicky kopírovalo stanovené odpovědnosti a kompetence.“

Kompromis akceptovatelný všemi

Letňanské lentilky jsou komplexní projekt pro celé sídliště, které obývá více jak 3500 lidí. Ten, kdo by očekával, že s projektem budou všichni souhlasit na 100%, by nebyl realista. Radnice však poslouchá komentáře k projektu od občanů. Jednání s SVJ, jejichž výsledkem jsou realizované změny oproti první verzi, ukazují, že sami lidé rozhodují o budoucnosti svého okolí.

Koncepce lentilek je založena na všeobecném souhlasu a není možné dělat výjimky pro jednotlivé domy a vchody. Je zřejmé, že existují různé názory na vzhled Lentilek a využití pozemků přilehlých k domům. Jednotný přístup a shoda jsou však existenčním parametrem celého projektu. Bez kompromisu od všech zúčastněných nebudou Lentilky nikdy realizovány.

Radnice nabízí různé možné varianty projektu, které jsou detailně diskutovány se zástupci sdružení vlastníků, jejichž se daná varianta bezprostředně týká. Jednání s více SVJ nejsou jednoduchá, protože názory mohou být velmi rozdílné. Mladé rodiny chtějí dětská hřiště, řidiči parkoviště a starší lidé odpočinkové a tiché plochy. Pokud není možné názory sjednotit, dochází k hlasování o jednotlivých variantách a menšinový názor jde do pozadí.

Územní a stavební řízení vyžaduje souhlas s projektem od všech SVJ. Jednotnost řešení se musí promítnout do všech etap projektu, proto není reálné vyhovět úplně všem požadavkům, které si některá sdružení vlastníků dávají. Každý panelákový vchod je jedno SVJ a skutečně není možné řešit zelené plochy individuálně před každým schodištěm do domu. Koncepce musí být ucelená a v jistém smyslu unifikovaná přes celé sídliště.

Právě aktivní přístup vedení Letňanské radnice je prostředkem k dosažení jednotného souhlasu s projektem. Jeho rozsáhlost s sebou přináší různé názory a vždy je nutné hledat kompromis. „Letňanské lentilky jsou největším projektem revitalizace sídliště v Praze a postupně se dostávají do povědomí i lidí mimo Letňanskou čtvrť. Vedení Letňan aktivně komunikuje projekt s občany, a proto předpokládáme, že společně dojdeme k jeho realizaci a neskončí podobně jako hradecká dálnice před pár lety,“ dodává radní Mikulecký.

Postupné změny

Úvodní verze projektu byla architekty vytvořena v první polovině roku 2011. Následně byl projekt rozdělen na 8 etap. S ohledem na rozsah území a možnosti financování bylo rozhodnuto o realizaci etap 1-3 v roce 2014. Další etapy budou zahájeny po roce 2015.

Dokumentace pro územní rozhodnutí na první 3 etapy byla dokončena v květnu 2012. Projekt získal územní rozhodnutí na podzim 2012 a stavební povolení v roce 2013. V průběhu přípravy docházelo k odhalování mnoha omezení, která při tvorbě architektonické studie nemohla být identifikována, např. umístění vodní lentilky u Žabky. Některé části byly na základě požadavků občanů zcela přepracovány, například parkoviště na rohu Místecké a Krausovy. Na základě připomínek v územním řízení byla upravena ulice Ivančická a také změněna psí lentilka na sportovní. Je zřejmé, že Lentilky jsou tvořeny přímo obyvateli sídliště.

Změny v projektu a potřeba prezentovat kompletní a aktuální informace byly důvodem pro vznik tohoto webu. Zde mají všichni občané Letňan k dispozici vždy nejnovější a platné verze projektu a další podklady. Jakékoli další dotazy je možné směrovat na adresu mikulecky@letnany.cz.

Share

20 komentářů u „Vize

 1. Jako hlavní nedostatek současného bydlení v Letňanech vnímám nedostatek parkovacích míst, které bohužel tato vize nejenže neřeší, ale ještě zhoršuje. Již teď je problém v blízkosti mého bydliště najít místo na parkování a v případě realizace tohoto projektu to nebude možné vůbec. Tento projekt mohou vnímat pozitivně pouze obyvatelé bytů s garáží nebo ortodoxní ekoligičtí aktivisté, kteří nevlastní auto…. Nedokážů si představit rodinu s dětmi, které se bude líbit parkovat několik set metrů od svého bydliště a ještě za toto “pozitivum” bude muset platit. Z mého pohledu tento projekt jednoznačně povede ke snížení kvality bydlení obyvatel domů, které nemají vlastní gáraže (většina) a k celkovému snížení ceny nemovistostí, protože možnost parkování v blízkosti bydliště je v dnešní době jeden z klíčových parametrů pro pohodlné bydlení. Určitě vítám snahu zkrásnit/zpříjemnit okolí, ale to je možné i bez rušení parkovacích míst a dokonce si troufám tvrdit, že to je možné i s vytvořením parkovacích míst nových.

  Martin Slabý
  Krausova

  • Větší část Krausovy ulice bude řešena až v 7. etapě, jejíž realizace je předpokládána až po roce 2014. Celkově v Krausově ulici zůstane minimálně 60 parkovacích míst a žádné z nich není plánováno jako placené. Nyní probíhá územní řízení na etapy 1-3, kam spadají ulice Ivančická, Kuželova, Jančova, Místecká a část Malkovského.

   Více informací k parkování v Krausově ulici najdete zde.

   Bydlím v Místecké 453 a problémy s parkováním registruji každý den. Jednou z priorit projektu Letňanské lentilky je přidání parkovacích míst po celém sídlišti. Hledáme doslova každý metr, který bychom pro parkování mohli využít. Krausova ulice je důležitou dopravní tepnou a tak to do budoucna také zůstane.

   Skutečně nasloucháme potřebám občanů a upravujeme projekt podle jejich názorů. Příkladem může být například změna v Kuželově ulici.

   Mohu Vám slíbit, že budoucnost Krausovy ulice bude diskutována s jejími obyvateli a budou to právě oni, kdo rozhodne o její budoucnosti. Nebude to však dříve než po roce 2014. Do té doby zůstanou parkovací místa v Krausově ve stejné podobě jako nyní.

   • Dobrý den,
    během čtvrtroku, kdy si člověk neměl šanci / a nemá stále/ odpočinout, včetně sobot a nedělí, kdy těžší i lehčí technika zahajuje činnost často již před sedmou hodinou ranní, neustále sleduji, kde se objeví ta avizovaná parkovací místa navíc. Ale marně. Nejen, že nepřibydou, ale dokonce masově mizí. K mému příspěvku mne přiměla nakonec zmínka o Kuželově ulici. Bydlím zde v čísle 573 a již dnes je jasné, že celá ulice Kuželova vlastně zmizela a stávalo v ní odhadem minimálně asi 30 aut. Otázka zní: kde se tedy bude parkovat? Odolená Voda apod.?

    Hezký den
    P. Kuba

    • Dobrý den, pane Kubo, pamatuji se, jediný, kdo byl na jednání s SVJ v Kuželově ulici proti jejímu zrušení, byl Petr Kuba z 571. Ostatní SVJ chtěla místo Kuželovky zeleň a hřiště/posilovnu. Zrušení parkování jsme kompenzovali rozšířením parkovacích míst v Jančově ulici, v Místecké a na konci Ivančické. Nikdy bychom nedostali stavební povolení, pokud by počet parkovacích v rámci projektu ubýval. Bilance celkového počtu je tedy pozitivní – oficiální parkovací místa přibyla. Samozřejmě někde jsme stavebními úpravami zamezili nelegálnímu parkování v křižovatkách apod., ale to bylo s jediným cílem: zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů. Obyvatelé kolem Vašeho bydliště mohou využívat obrovské a nezaplněné parkoviště za Ivančickou ulicí. Že to lze, se ukázalo při rekonstrukci Jančovy a Místecké, kdy stavba dočasně sebrala cca 70 míst.

     • Dobrý den,
      děkuji za odpověď, ani jsem v ni nedoufal.
      Ale diskuze je stejně zbytečná, jistě nejsem sám, kdo ví své. Vámi uváděné parkoviště jsem několikrát ještě před lentilkami zažil při večerním návratu tak zaplněné, že tam nebylo kde se vtisknout nikde už ani na růžek. Navíc během let mi tam ukradli 2x přepravník aut, terénní auto a nakonec i nepojízdnou Avii. Je to totiž úplný ráj zlodějů a vykradačů aut.
      Hezký den
      P. Kuba

     • Dobrý den, odpovídám na všechny dotazy, které nejsou sprosté nebo velmi urážlivé. Parkování na starých normalizačních sídlištích je problém, když byla stavěna pro poměr 1 auto na 3 byty. Dnes je tomu naopak, a proto hledáme prakticky každý metr, kde bychom mohli udělat parkovací místo. Pokud byste měl nápad, kde na sídlišti bychom mohli parkovací místa udělat, napište mi prosím. Možná jsou budoucností parkovací domy, kde dnes stojí měsíc parkování ani ne polovinu nádrže.

 2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli bude nějak i řešen umístění popelnic a to zejména v Ulici malkovského 601 – 602 atd. Bydlím tam velmi krátce, ale pohled na rozházené popelnice a bordel kolem velmi snižuje visuelní kvalitu bydlení. Musím říct, že pohled na popelnice se mi příčí a všimla si toho i každá návštěva, která řekla hezký výhled do borovic ale ty popelnice jsou hnus. Z jiných pražských částí vím, že umístění popelnic jde vyřešit velmi šikovně a esteticky, že by si tam pomalu i člověk sedl na lavičku :-) Mrzí mě, že v ulici Malkovského je tento stav děsivý. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli se uvažuje o vytvoření reprezentativního zázemí pro kontejnery v projektu, či je možné tento návrh do revitalizace ještě zařadit. Velmi Vám děkuji

  • U některých domů popelnicová stání řešíme. Zejména tam, kde jsou na pozemcích, které spadají do Lentilek. Malkovského 601 není zahrnuto do projektu, 602 (Žabka) ano.

 3. Jakým způsobem bude řešeno parkování Malkovského 602,když bude uzavřena příjezdová komunikace? (jedná se mi o podzemní garáže).
  Děkuji.

 4. Prosím o knkrétní návrhy a hlavně “provedené realizace” řešení stavu okolo popelnic.
  Prosím adresně a jednoznačně: Kde a jak !!!
  Výrazy typu : U některých domů popelnicová stání řešíme.: jsou v podobách jako z dob minulých: “zvýšeným úsilím, provedeme nápravné opatření, zaměříme se na odstraňování nedostatků,……atd.
  Kteří odborní urbanitsé projektují všechny plánované úpravy a změny ?

  • V rámci první fáze Lentilek budeme řešit popelnicová stání u obou domů v Kuželově ulici a u domu Místecká 567-569. V současné projektové dokumentaci je zatím umístění, detailní vzhled popelnicových stání bude řešen v průběhu projektu – časově odhaduji květen/červen. Až projektanti připraví návrhy, seznámíme s nimi výbory SVJ v jednotlivých domech, aby dali své komentáře. Samotná realizace popelnicových stání bude až ve finále projektu, tzn. předběžně v září letošního roku.

 5. Dobrý den,
  projekt LL je určitě dobrou snahou o zlepšení prostředí v našem sídlišti.
  Je ale potřeba myslet i do budoucna po skončení realizace.
  Nejsem přesvědčen o tom, že vše bude zcela bezúdržbové a už vůbec
  že LL nebudou potřebovat dohled.
  Po Letňanech se stále potloukají skupinky bezdomovců a dalších nežádoucích
  osob, které spíše škodí.
  Nedovedu si představit že v lentilkách budou odpočívat maminky s dětmi, na sportovišti si hrát naše děti, po tom co lentilku bude okupovat parta těchto lidí, kteří zde zanechají minimálně nepořádek a svým vzezřením a chováním k pohodě určitě nepřispějí.Proto se ptám jestli již o něčem takovém někdo uvažoval.
  Hřiště a sportoviště u Tesca má také trvalý pravidelný dohled.
  Děkuji

  • Dobrý den Honzo, součástí projektu je také dohledový kamerový systém. Věřím, že si budeme nového prostředí vážit a nebudeme si ho ničit. Zda je tato představa naivní, uvidíme hned v příštích měsících. Nevím, zda bychom chtěli žít pod permanentním dohledem policie. Záleží je na nás, jak dlouho Lentilky vydrží.

 6. Zdravím,
  jak to bude s adresou v ulici Kuželova?
  Nové občanky, obíhat milion úřadů, bank a nebo ulice bude i nadále papírově existovat?
  Díky

  • Dobrý den, Kuželova zůstává. Formálně se nic nemění. Nemusíte měnit bydliště, OP, pasy, nic takového.

 7. Dobrý den,

  a co Malkovského 602? Už teď byl problém, že nás málokdo ve vnitrobloku našel ( třeba balíky české pošty nedorazí nikdy ).Po zrušení příjezdu k domu už vlastně s ulicí Malkovského nemáme nic společného.
  děkuji

  • Dobrý den, Malkovského 602 má odlišnou adresu od Žabky i přesto, že to vypadá jako jeden dům. Určitě by dávalo logiku, aby i byty byly s adresou Krausova. Přečíslování ulic a domů řeší oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace na magistrátu. Za Letňany odpovídá pan Pavelka, tak se ho zeptám, co to znamená změnit adresu domu. Dopadem toho všeho samozřejmě bude změna trvalého bydliště, kterou by každý přihlášený obyvatel musel absolvovat.

 8. Dobrý Den
  Nepopírám, že lentilky zvedly uroveň bydlení v Letňanech. Ale pořád mi uniká význam Kuželovy ulice. Po předělání zábran vjezdu ze dvou na tři a namalování žluté čáry jsem trochu znepokojen…nejen že se nedá kde zaparkovat jelikož každý vlastní auto někdy dvě a k tomu i služební ( vim nedá se s tím nic dělat, protože je taková doba a pokrok nelze redukovat ) a proto skoro pořád parkuji v Kladrubské ulici…Nedávno se mi stala taková věc kdy jsem měl trochu větší nákup, přijel jsem domu a ejhle není kde zaparkovat a najednou i žlutá čára, tak jsem nákup musel nosit až z Kladrubské ulice…No posilovna sice dobrá ale měl jsem na ni vztek, když vydíte dítě jak kope do cedulí a hlouček kolem něj se tomu směje, mě trochu zamrzelo…nešlo by třeba alespoň dát pod cedule u vozíčkářů parkování pro obyvatele kuželovy ulice povolen třeba na třicet minut? Stejně ty místa zejí prázdnotou….nejsem zas tak starý abych si nákup neodnosil, ale jednoho dne se muže stát něco s čím člověk nepočíta a pak se každý metr počítá.
  S Pozdravem David Boštička
  Kuželova 575

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *