Lentilky jsou opět úspěšný projekt

Zdravý rozum zvítězil. Pražský magistrát se řádně vypořádal s připomínkami SVJ 450 k první fázi Lentilek. Perfektní a věcná argumentace plná faktických skutečností jasně ukázala, jak byla aktivita SVJ 450 nesmyslná, plná ubohých argumentů a politicky motivovaná. Úspěšná žaloba přinutila magistrát přijmout SVJ 450 jako účastníka územního řízení. Ne každé soudní rozhodnutí však dává smysl a je založeno na pravdivých skutečnostech. Od začátku bylo jasné, že připomínky tohoto pseudo-politického spolku jsou z poloviny irelevantní a s tou druhou půlkou se autoři Lentilek řádně vypořádali a projekt již dříve upravili. Faktická argumentace proti připomínkám je prezentována v předchozím článku.

Řada připomínek byla v rámci projektu vyřešena. Psí lentilka není, počet parkovacích míst alespoň mírně vzrostl a sídliště je plné nových kvalitních stromů. Toto vše konstatuje rozhodnutí, kde magistrát mj. uvádí: “…Rovněž ostatní námitky odvolatele jsou natolik vágní, že není možné je jakkoliv komentovat a vypořádat se s nimi…” Toto jen podtrhuje původní cíle SVJ 450: zabránit rozvoji sídliště a zničit, co se dá.

Magistrát na konci rozhodnutí (čtěte od str. 6) konstatuje, že “…odvolatel ani v odvolání, ani později před odvolacím správním orgánem, který ho po rozsudku Nejvyššího správního soudu vyzval k doplnění věcných námitek proti záměru, žádné skutečně konkrétní námitky neuplatnil…” Teoreticky je možné, že přijde nějaká další žaloba, žádost o přezkum nebo něco podobného. Logické argumenty se však už budou hledat těžko. To, že zástupci SVJ 450 neuměli dát dohromady smysluplné připomínky, je jasným důkazem, že výsledek revitalizace byl správným záměrem, dostatečně prodiskutovaným s občany a i přes drobné chyby je extrémně úspěšným projektem.

Lentilky budou opět nazývány kvalitním projektem. Ostatně tento největší a nejúspěšnější porevoluční projekt v Letňanech si to zaslouží. Zcela jistě se teď najde řada (nejen) zastupitelů, kteří přestanou na Lentilky plivat a začnou ho opět vyzdvihovat jako úspěšný příklad revitalizace. Někteří si možná začnou drze přisuzovat zásluhy a využijí ho k vlastnímu PR. Budiž jim to přáno. Je však škoda, že nikdo z nich v tomto pěkném projektu nebude nikdy pokračovat.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *