LL: Nové sídliště Letňany

Radnice již před několika měsíci začala pracovat na projektu revitalizace sídliště, které je ohraničeno ulicemi Malkovského, Křivoklátská a Ivančická. Projekt obsahuje kompletní regeneraci pozemků mezi domy, vytvoření ploch pro volný čas a vyřešení nedostatku parkování. Předpokládaná investice do obnovy sídliště je odhadnuta na 50 – 100 mil korun, o které je nutné požádat v letošním roce magistrát. Pokud dojde ke schválení investice, práce budou moci začít v letech 2012-2013. Kromě profinancování akce však existují další oblasti, které je nutné před zahájením projektu vyřešit.

Pozemky

Jednoznačnou podmínkou pro spuštění projektu je vyřešení pozemků. Regenerace sídliště není možná bez spolupráce se společností CPI a jednotlivými SVJ. Jednání s CPI probíhají už od podzimu loňského roku a nyní se dokončuje finální verze smlouvy o převodu nebo dlouhodobém pronájmu pozemků dotčených projektem nového sídliště.

Mnohem složitější je situace pozemků, které jsou přilehlé k domům, a jejich vlastnictví je různé. Toto se týká přibližně 50 SVJ, z nichž polovina má pozemky okolo domu ve svém vlastnictví. Projekt obnovy sídliště pochopitelně bude zasahovat i na tyto pozemky, proto radnice nabídne jednotlivým SVJ možnost dlouhodobého pronájmu pozemků, aby projekt mohl být realizován. Pokud SVJ pronajmou své pozemky, městská část pozemky regeneruje a následně se o ně bude starat. Nicméně není možné udržovat pozemky pouze u vybraných domů. Proto je potřebné řešit otázku převodu pozemků komplexně a jednotně. Toto se zatím nedaří, protože jednotlivá SVJ mají různé názory na vlastnictví těchto pozemků. Radnice samozřejmě nemůže přesvědčovat SVJ ke koupi pozemků. Nicméně jejich zástupci si musí uvědomit, že dokud nebude existovat shoda mezi SVJ a CPI o pozemcích u domu, nikdy neproběhne revitalizace domů a nikdy nebudou ve vnitroblocích dětská hřiště nebo nová parkovací místa.

Pomalá revitalizace domů

Řada domů prochází aktuálně rekonstrukcí, jsou měněna okna, dům se zatepluje a jsou instalovány nové výtahy. Výsledek velmi kvalitní práce je vidět např. v Nýdecké 444, Malkovského 596-8 a u dalších domů. Výbory těchto SVJ si zaslouží pochvalu. Rekonstrukce domů však musí předcházet projektu nového sídliště. Není možné regenerovat okolní pozemky a pak na nich udělat staveniště.

Řada SVJ je stále ve správě CPI, i přesto, že zástupci společnosti apelují na obyvatele jednotlivých vchodů, aby si založili vlastní výbor SVJ a začali se starat o vlastní dům. Bývalé sídliště AVIA má celkem 74 vchodů a 15 z nich stále nemá výbor složený s vlastních obyvatel.

Obyvatelé panelových domů by měli tlačit na své výbory SVJ, aby zahájily práce na rekonstrukci, aby jim zařídili nové výtahy nebo zateplení. Hotové domy v Malkovského a Nýdecké jsou jasným důkazem, že to jde. Stačí chtít.

SVJ ke koupi pozemků. Nicméně jejich zástupci si musí uvědomit, že dokud nebude existovat shoda mezi SVJ a CPI o pozemcích u domu, nikdy neproběhne revitalizace domů a nikdy nebudou ve vnitroblocích dětská hřiště nebo nová parkovací místa.

Projekt nového sídliště

Atelier MIO Architects zpracoval návrh nového sídliště, který upřednostňuje volno časové aktivity před silnicemi a parkováním. Doprava je omezena pouze na Krausovu a okolní ulice a dovnitř sídliště jsou umístěny tzv. lentilky, které reprezentují různé aktivní či odpočinkové plochy. Současné silnice tvoří na různých místech v sídlišti zbytečné bariéry, a proto tento koncept ruší některé asfaltové komunikace a spojuje zelené plochy v jednu velkou, na níž vzniknou prvky pro sport i odpočinek. Parkování je řešeno po okolních ulicích a v různých variantách přibyde 140-180 parkovacích míst.

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *