Zastupitelé hodnotí Lentilky: Oldřich Miffek

Letňanské lentilky jsou největší projekt od roku 1990, který MČ realizuje. Tím předcházejícím byla přeměna Staré Návsi. Je škoda, že při přípravě Lentilek si zřejmě nikdo neuvědomil, že by bylo dobré vycházet ze zkušeností získaných při výstavbě na Staré Návsi. Projekt byl svěřen za MČ jednomu člověku, který se okolo něj pohybuje od přípravy projektu až do jeho úplného dokončení. To nebylo minimálně rozumné.

Asi nikdo nepopírá, že sídliště Avia II bylo od svého vzniku v letech 1986-87 prakticky bez zeleně. Trávníky na tak velké ploše nestačily. Vzhled sídliště nezachránila ani divoká výsadba před jednotlivými domy, kterou provedli jejich obyvatelé.

Projekt Lentilek zasahuje do velkého území. Je škoda, že nebyla provedena taková etapizace prací, která by zkrátila dobu, kdy je sídliště rozkopané. Nelze akceptovat názor, že obyvatelé sídliště se musejí přizpůsobit stavbě. Naopak – stavba neprobíhá na zelené louce, a tak by měla respektovat lidi, kteří zde žijí a pohybují se. Příkladem zbytečně dlouhé doby výstavby je lentilka dětské hřiště, která se začala budovat v dubnu a měla být hotova v květnu. Následně se termíny posouvaly, takže je před dokončením až teď.

Dá se polemizovat i o efektivitě tzv. lentilek. Projekt zpracovali mladí architekti a zvolili dosud nikde neozkoušené prvky. Jen čas ukáže, zda jsou praktické, nebo jestli by bývalo lepší pokračovat s prvky použitými v areálu Chlebovická či Stará Náves.

Bohužel je známou skutečností, že zhotovitel Lentilek společnost SKANSKA se na území Letňan chová, jako kdyby jí patřily. Používaná technika je odstavována i na ulicích, které nejsou součástí stavby, a dochází k zablokování průjezdu ulicemi, protože je tu složený materiál pro stavbu. Při přípravě dalších etap je třeba se tomu vyvarovat.

Objevily se i obavy z financování projektu, který je hrazen jak z evropských fondů, tak ze zdrojů MČ. Ty nejsou na místě, neboť osobně jsem přesvědčený, že ze strany MČ je hospodárnému využívání financí věnována maximální pozornost.

Oldřich Miffek (ČSSD)
zástupce starosty

Zdroj: Letňanské listy, říjen 2014

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *