Zastupitelé hodnotí Lentilky: Ondřej Lněnička

Jistě jste zaznamenali, že v zářijových Letňanských listech chyběla rubrika „Jak to vidí zastupitelé“. Jsem si takřka jist tím, že to má dva důvody.

Prvým je ten, že zastupitelé z politických subjektů zastoupených v RMČ (ODS, ČSSD a jedné členky z TOP 09) potřebovali prostor, aby mohli v našem měsíčníků provést sebeprezentaci před říjnovými volbami; to by snad šlo i tolerovat, sic u ČSSD lze pochybovat, zda byla schopná, s výjimkou dodání hlasů, cokoli prosadit.

Druhým, pro mne daleko podstatnějším, důvodem je skutečnost, že jsem napsal článek o společnosti Letňanská sportovně kulturní s.r.o., který byl dne 20.8.2014 zcenzurován rozhodnutím Redakční rady Letňanských listů, jmenovitě paní Ivetou Lojkovou, panem Oldřichem Miffkem a paní Hanou Saitzovou, a to pod dohledem Mgr. Ivana Kabického.

Dnes napíši pár řádek o Letňanských lentilkách, zda vyjdou nevím, ale pokud moje slova čtete, tak cenzura povolila.

Je nepochybné, že letňanské sídliště potřebovalo a potřebuje revitalizace. Byl jsem vždy jejím stoupencem a věřil tomu, že tato dojde svému naplnění právě realizací projektu Letňanské lentilky. Bohužel musím užívat minulého času, protože ve stávající podobě Letňanské lentilky nemají mojí podporu. Jako advokát mám k tomu výhrady právní, které vyplývají z toho, že vícepráce, které na projektu vznikly (vznikají), nemohou být prováděny bez předchozího projednání (schválení) v letňanském zastupitelstvu. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval na dubnovém (s úspěchem), květnovém i srpnovém (v obou případech bezúspěšně) zastupitelstvu. Dnes o změnách na Letňanských lentilkách jedná zastupitelstvo jen formálně, protože se hlasuje o něčem, co je již dávno hotové, tj. o tom, co dříve schválil sám jen jeden zastupitel, Ing. Jan Mikulecký, PhD., který je hnán jediným motivem – stihnout vše do voleb.

Tento stav je neudržitelný a já věřím, že obcházení dřívějších rozhodnutí zastupitelstva (schválení zadávací dokumentace a uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky) neohrozí dříve schválenou dotaci a Letňany nebudou muset tyto peníze vracet.

Řešení tohoto úkolu však budou plnit již nově zvolení zastupitelé, které vyberte právě Vy, a já jim přeji hodně štěstí, budou ho potřebovat.

Ondřej Lněnička
Zastupitel MČ Praha 18

Zdroj: Letňanské listy, říjen 2014

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte správnou hodnotu/slovo *