Budoucnost parkování v Krausově ulici

Projekt Letňanské lentilky bude výrazným způsobem zasahovat do systému parkování na sídlišti. Po dokončení všech 8 etap přibyde cca 140. Při postupné realizaci jednotlivých etap bude vždy bilance parkovacích míst pozitivní, tzn. že nedojde k úbytku parkovacích míst, která by nebyla nahrazena v blízkém okolí v rámci výstavby již dokončené, stejné nebo bezprostředně navazující etapy.

Celý příspěvek

Zápisy komise RSŽP

Letňanská radnice je jednou z nejvíce transparentních samospráv v Praze. V souladu s tímto tvrzením jsou zveřejňovány i zápisy komise regenerace sídliště a životního prostředí.

Jednání Rady ani příslušných komisí nejsou veřejná a stejně tak zápisy z jednání. Nicméně transparentnost vůči občanům Letňan je pro vedení radnice prioritou, a proto jsou zápisy z komise RSŽP k dispozici v sekci Pro stažení.