Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Celý příspěvek

Dohoda o pozemku 789/4

Od začátku roku 2012 proběhlo několik jednání se společností Tereos TTD, která je vlastníkem pozemku 789/4. Pro projekt Lentilek je nutné zajištění souhlasu s územním a stavebním řízením vlastníků všech pozemků, na nichž je bude projekt realizován. Podle umístění pozemků je zřejmé, že je zásadní pro celý projekt.

Celý příspěvek