Dohoda o pozemku 789/4

Od začátku roku 2012 proběhlo několik jednání se společností Tereos TTD, která je vlastníkem pozemku 789/4. Pro projekt Lentilek je nutné zajištění souhlasu s územním a stavebním řízením vlastníků všech pozemků, na nichž je bude projekt realizován. Podle umístění pozemků je zřejmé, že je zásadní pro celý projekt.

Původní nabídka společnosti Tereos byla odpodej za cenu podle cenové mapy, tzn. 3000 Kč/m2, což při rozloze 1400 m2 nemohlo být ze strany Radnice akceptovatelné. V průběhu dalších jednání byl dohodnutý pronájem pozemku za cenu 1 Kč/m2 ročně.

Současné parkoviště na pozemku by mělo být změněno v souladu s dohodou s SVJ Místecká 567-569.

Share