Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Celý příspěvek

Dohoda o pozemku 789/4

Od začátku roku 2012 proběhlo několik jednání se společností Tereos TTD, která je vlastníkem pozemku 789/4. Pro projekt Lentilek je nutné zajištění souhlasu s územním a stavebním řízením vlastníků všech pozemků, na nichž je bude projekt realizován. Podle umístění pozemků je zřejmé, že je zásadní pro celý projekt.

Celý příspěvek

Variantní řešení ulice Kuželova

Změna v Kuželově ulici je jedna z nejvýznamnějších, které přináší projekt Letňanských lentilek, a proto proběhlo 2. dubna 2012 jednání s SVJ Kuželova 570-579. Architekti připravili 3 varianty, z kterých zástupci výborů SVJ vybírali tu, jež jim bude nejvíce vyhovovat. Radnice nechala na nich, aby si vybrali, protože všechny varianty byly technicky i ekonomicky možné.

Zástupci SVJ si vybrali variantu A, která mění Kuželovu ulici na zelenou plochu. Přístup k oběma domům je zajištěn širokým chodníkem, na který bude možné zajet v případě potřeby autem. Současná parkovací místa jsou nahrazena novými místy v Jančově ulici.

 

Budoucnost parkování v Krausově ulici

Projekt Letňanské lentilky bude výrazným způsobem zasahovat do systému parkování na sídlišti. Po dokončení všech 8 etap přibyde cca 140. Při postupné realizaci jednotlivých etap bude vždy bilance parkovacích míst pozitivní, tzn. že nedojde k úbytku parkovacích míst, která by nebyla nahrazena v blízkém okolí v rámci výstavby již dokončené, stejné nebo bezprostředně navazující etapy.

Celý příspěvek

Zápisy komise RSŽP

Letňanská radnice je jednou z nejvíce transparentních samospráv v Praze. V souladu s tímto tvrzením jsou zveřejňovány i zápisy komise regenerace sídliště a životního prostředí.

Jednání Rady ani příslušných komisí nejsou veřejná a stejně tak zápisy z jednání. Nicméně transparentnost vůči občanům Letňan je pro vedení radnice prioritou, a proto jsou zápisy z komise RSŽP k dispozici v sekci Pro stažení.

LL: Nové sídliště Letňany

Radnice již před několika měsíci začala pracovat na projektu revitalizace sídliště, které je ohraničeno ulicemi Malkovského, Křivoklátská a Ivančická. Projekt obsahuje kompletní regeneraci pozemků mezi domy, vytvoření ploch pro volný čas a vyřešení nedostatku parkování. Předpokládaná investice do obnovy sídliště je odhadnuta na 50 – 100 mil korun, o které je nutné požádat v letošním roce magistrát. Pokud dojde ke schválení investice, práce budou moci začít v letech 2012-2013. Kromě profinancování akce však existují další oblasti, které je nutné před zahájením projektu vyřešit.

Celý příspěvek