Zastupitelé hodnotí Lentilky: Honza Mikulecký

Kompletně jsme změnili sídliště. 4 roky práce jsou dnes realitou. Nová hřiště, více parkování, plno zeleně… Lentilky jsou v první fázi hotové a staré sídliště je dnes moderní místo k životu. Moje 4 roky z Lentilkami mi přinesly obrovskou životní zkušenost. Celý příspěvek

Zastupitelé hodnotí Lentilky: Oldřich Miffek

Letňanské lentilky jsou největší projekt od roku 1990, který MČ realizuje. Tím předcházejícím byla přeměna Staré Návsi. Je škoda, že při přípravě Lentilek si zřejmě nikdo neuvědomil, že by bylo dobré vycházet ze zkušeností získaných při výstavbě na Staré Návsi. Projekt byl svěřen za MČ jednomu člověku, který se okolo něj pohybuje od přípravy projektu až do jeho úplného dokončení. To nebylo minimálně rozumné. Celý příspěvek

Letňanské lentilky změnily sídliště

WP_20140921_006Základ projektu Letňanských lentilek byl položen na konci roku 2010, kdy architekti dostali první zadání na revitalizaci starého pražského sídliště. Projekt Letňanské lentilky neřeší rekonstrukci panelových domů, ale kompletní regeneraci vnitroblokových pozemků, vytvoření ploch pro volný čas a vyřešení nedostatku parkování. Koncept řešení veřejného prostoru je inspirován lentilkami, které symbolizují hravost, barevnost, zábavu, dobrodružství, aktivitu a zároveň jsou jasně identifikovatelné. Představují přesně to, co Letňany na starém sídlišti postrádaly. Lentilky reprezentují jednotlivé plochy s konkrétním využitím pro společenský život, relaxaci, sport a hru. Celý příspěvek

Lentilkové otázky a odpovědi

Fandíme modráLentilky jsou téměř u konce. Řešíme drobné dodělávky, závady a nedostatky. Jediná větší nehotová věc je tartan na oranžové lentilce. Již 2 měsíce čekáme, až výrobce přenastaví linku na speciální oranžovou barvu. Proces dokončování potrvá ještě několik týdnů, nicméně ty největší stavební práce jsou za námi. V posledních dnech jsme odpovídali na řadu obecných dotazů, které jistě budou zajímat i Vás. Kromě komentářů pod jednotlivými články, se můžete ptát pomocí formuláře níže, pošlete email nebo zavolejte. Otázky a odpovědi jsou na samostatné stránce Q&A.

Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Celý příspěvek

Dohoda o pozemku 789/4

Od začátku roku 2012 proběhlo několik jednání se společností Tereos TTD, která je vlastníkem pozemku 789/4. Pro projekt Lentilek je nutné zajištění souhlasu s územním a stavebním řízením vlastníků všech pozemků, na nichž je bude projekt realizován. Podle umístění pozemků je zřejmé, že je zásadní pro celý projekt.

Celý příspěvek

Variantní řešení ulice Kuželova

Změna v Kuželově ulici je jedna z nejvýznamnějších, které přináší projekt Letňanských lentilek, a proto proběhlo 2. dubna 2012 jednání s SVJ Kuželova 570-579. Architekti připravili 3 varianty, z kterých zástupci výborů SVJ vybírali tu, jež jim bude nejvíce vyhovovat. Radnice nechala na nich, aby si vybrali, protože všechny varianty byly technicky i ekonomicky možné.

Zástupci SVJ si vybrali variantu A, která mění Kuželovu ulici na zelenou plochu. Přístup k oběma domům je zajištěn širokým chodníkem, na který bude možné zajet v případě potřeby autem. Současná parkovací místa jsou nahrazena novými místy v Jančově ulici.

 

Budoucnost parkování v Krausově ulici

Projekt Letňanské lentilky bude výrazným způsobem zasahovat do systému parkování na sídlišti. Po dokončení všech 8 etap přibyde cca 140. Při postupné realizaci jednotlivých etap bude vždy bilance parkovacích míst pozitivní, tzn. že nedojde k úbytku parkovacích míst, která by nebyla nahrazena v blízkém okolí v rámci výstavby již dokončené, stejné nebo bezprostředně navazující etapy.

Celý příspěvek